Een grote ramp in Nederland? Hoe staan wij er op?

De afgelopen jaren zijn in Nederland rustig geweest op het gebied van rampen, maar daarmee is de kans niet kleiner geworden, integendeel. In de jaren voor COVID werd de westerse wereld met enige regelmaat opgeschrikt door terroristische aanslagen. Terugkijken op die verschrikkelijke gebeurtenissen levert belangrijke informatie op voor degenen die zich met het voorbereiden op rampen bezighouden. Zijn wij voldoende voorbereid? Is een ramp echt zo anders dan een dag die wat drukker is dan anders? Aan de hand van evaluaties van de medische hulpverlening van aanslagen wordt hiernaar gekeken en worden deze en andere vragen beantwoord.
0