Acute zorg Congres - 2de Editie

Emergency Medical School

24 september 2021, Congrescentrum Brabanthallen 1931, 's-Hertogenbosch, Nederland

Acute Zorg Congres 2021

Hét Spoedeisende Hulp congres voor artsen, verpleegkundigen, medische hulpverleners, toekomstige medische professionals en ketenpartners in zowel de klinische als preklinische sector.

Let the countdown begin...

Bent u er 24 september 2021 ook bij?

Na een succesvolle eerste editie komt het Acute Zorg Congres in 2021 terug met een tweede editie! Wij gaan opnieuw een aansprekend programma voor u samen stellen. De ambitie is hoog om een breed scala aan onderwerpen aan bod te laten komen met tussendoor en na afloop van het programma fijne hapjes en drankjes. Een perfecte dag om in goede ambiance met collega’s uit het vakgebied te spreken. Wij maken er een leerzame en gezellige dag van. Daar kunt u op rekenen!

Congrescommissie,

Claudia Augusteijn, Ramón Soer, Ruud Verhalle, Ronald van Litsenburg, Michael Edwards, Remco Franssen, Ellen Schepens, Rianne Brand, Ties Eikendal, Reinier Waalewijn & Stef Bouman.

Voor wie is ons congres bedoeld?

Ons programma is gericht op artsen (met specialisatie), verpleegkundigen (met specialisatie), ambulanceverpleegkundigen, medische hulpverleners en studenten Geneeskunde, Bachelor Medische Hulpverlening & Verpleegkunde.

Prijzen

 • Kosten inschrijving tot en met 30 juni 2021: €195
 • Kosten inschrijving van 1 juli tot en met 31 juli 2021: €215
 • Kosten inschrijving van 1 augustus 2021 tot en met 24 september 2021: €245

Studenten
Kosten inschrijving studenten tot en met 31 juli 2021: €95 in plaats van €245
Kosten inschrijving studenten van 1 augustus 2021 tot en met 24 september 2021: €145 in plaats van €245

Betaling
Op rekening, wij versturen een factuur.
Direct, door middel van IDEAL.

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering voor 1 juli 2021 vindt restitutie plaats onder aftrek van €35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Accreditatie Acute Zorg Congres 2021

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) – In aanvraag
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) – In aanvraag
 • Nederlandse Vereniging Bachelor Medische Hulpverleners (NVBMH) – In aanvraag
 • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) – In aanvraag
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistents (NAPA) – In aanvraag

Nationale en Internationale sprekers

Tal van onderwerpen, sessies en workshops

Fijne netwerkomgeving

Centraal 's-Hertogenbosch

Voldoende parkeergelegenheid

Geen parkeerkosten

Spreker Victor Viersen

Spreker Peer Schetters

Spreker Bert Dercksen

Spreker Judith van Steijn

Spreker Karianne Melkert

Spreker Stef Bouman

Spreker Mike Snelleman

Spreker Ellen Bosnak

Spreker Silvie Doorn

Bestel nu uw ticket. Bezoek ons congres in ‘s-Hertogenbosch op 24 september 2021 en maak deel uit van ons avontuur.

08:30 - 09:00

Ontvangst en registratie

09:00 - 09:10ZAAL A

Welkom

09:10 - 09:40ZAAL A
Dr. Peter de Jager

Opening

Lessons learned... Covid19
09:45 - 10:25Zaal A
Judith van Steijn

SEH Verpleegkundige en Instructeur / docente, al meer dan 12 jaar lid van de pijnwerkgroep van de kinder-SEH.

Neeeee, het doet echt geen pijn!

De kracht van taal als pijnbestrijding bij kinderen en volwassenen. Hoe taalgebruik, attitude en simpele afleidingstechnieken de werking van medicatie versterken.
09:45 - 10:25ZAAL B
Drs. Maarten Vrouwenvelder

Medisch-Adviseur Defensie Geneeskundige Organisatie, AIOS M&G

Waar je als zorgverlener wil, maar niet kan zijn.

Acute zorg door de NSOCM in conflictgebieden. Defensie levert zorg onder moeilijke omstandigheden, in afgelegen gebieden en soms op locaties waar het onmogelijk wordt reguliere zorgverlening tijdig in te schakelen.  Naast reguliere zorgverleners leidt defensie ook zijn eigen “neventakers” op, zij die primair “combattant” zijn, maar ook een geneeskundig taak vervullen. Graag neem ik je mee in het werk van een speciaal groep hierbinnen, de Medic binnen de Special operations Forces (SOF): De NATO Special Operations Combat Medic (NSOCM), hoe we hen opleiden en waarom wij hen hard nodig hebben.
09:45 - 10:25ZAAL C
Rudolph Tolsma

Famous triage, trop T op de ambulance

09:45 - 10:25ZAAL D
Mike Snelleman & Peer Schetters

Mike is CCU Verpleegkundige, Reanimatie-instructeur en CRM-Specialist. Peer is Ambulanceverpleegkundige, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, docent en instructeur.

Zo’n breed ECG, wat kun je er mee?

Het LBTB is een uitdagende geleidingsstoornis. Er zijn namelijk meer redenen om een verbreed complex op het ECG te zien. We zullen in deze presentatie kijken naar breed complex ECG’s en bespreken tools om onderscheid te maken tussen verschillende oorzaken voor een breed complex ECG. Vervolgens bespreken we het LBTB al dan niet in relatie tot het acuut coronair syndroom.
10:25 - 10:55

Koffie pauze

10:55 - 11:35Zaal A
Annika Bessems

Orthopedagoog / Gedragswetenschapper, ruim 20 jaar werkzaam in de zorg. Verbonden als medewerker kennis en innovatie aan XONAR.

Kliniek, strand of bos?

Wat doen geuren met de acute patiënt en zijn herstel?
10:55 - 11:35ZAAL B
Taco Blokhuis

Een grote ramp in Nederland? Hoe staan wij er op?

10:55 - 11:35Zaal C
Ruben Verlangen & Silvie Doorn

Ruben is Ambulanceverpleegkundige, docent, educator en lid wetenschappelijk raad van de NRR. Silvie is 20 jaar werkzaam in de acute zorg als IC-CCU en SEH Verpleegkundige. In 2015 overstap gemaakt naar ambulanceverpleegkundige en Verpleegkundig Specialist Acute Zorg en instructeur.

Ik ben er klaar mee, nu ben jij aan de beurt !

Presentatie (landelijk) stappenplan voor de overdracht van de reanimatie patiënt tussen de ambulance en de SEH-afdeling, mede ontwikkelt door gezamenlijke training in de keten van het Jeroen Bosch ziekenhuis en de RAV Brabant MWN. Tijdens de overdracht lopen vele processen door elkaar heen, waarbij vaak de continuïteit van de BLS en belangrijke overdrachtsinformatie verloren gaat. Door gebruik te maken van een stappenplan vindt de opvang op gestructureerde wijze plaats met verbetering van de kwaliteit en continuïteit in overname van deze patiëntencategorie.
10:55 - 11:35Zaal D
Marc Brouwer

Infarct via een ritmestrook?

11:40 - 12:20ZAAL A
Dr. Artur Jaschke

Professor (Lector) Music-based Therapies and Interventions and Clinical Neuroscience of Music, onderzoeker klinische Neuromusicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op de afdeling Klinische Neuropsychologie.

Muziek, het beste medicijn?

De kracht van muziek voor de patiënt en de hulpverlener. Wat is muziek, en waarom is het uniek in het triggeren van onze emoties en bijdragen aan zorg, genezing en neurale ontwikkeling. De meeste mensen zouden zeggen dat ze graag naar (bepaalde soorten) muziek luisteren. Maar wat weten we eigenlijk over wat muziek met ons doet? In deze lezing zullen we ons richten op de invloed van muziek op het individu en kijken naar de effecten van muziek op onze hersenen. Welke invloed heeft muziek op ons? Wat doet het met onze gemoedstoestand en ons functioneren? En hoe beïnvloedt het mensen met bepaalde aandoeningen, zoals autisme, dementie of depressie? Kan muziek een positieve rol spelen bij het omgaan met deze aandoeningen?
11:40 - 12:20ZAAL B
Karianne Melkert

Verpleegkundig specialist SEH / Geriatrie

Is ze nu alweer hier met een val of een delier?

De acute geriatrische patiënt. De vraag van de patiënten verandert sneller dan de organisatie van deze zelfde zorg. Geriatrische patiënten presenteren zich steeds vaker op de spoedeisende hulp met een acute zorgvraag die niet perse spoedeisend is of niet herkend wordt als een spoedeisende zorgvraag. Deze aantallen zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Geriatrische patiënten vragen een andere benadering dan een vitale, oudere volwassene. Door gericht te kijken en diagnostiek in te zetten zullen we de werkelijke zorgvraag boven tafel krijgen. Op deze manier vergroten we de kans dat we voor een patiënt gericht beleid op stellen die het werkelijke antwoord is op de zorgvraag van de geriatrische patiënt.
11:40 - 12:20Zaal C
Xavier Moors & Marlies Morsink

Xavier is MMT Anesthesioloog. Marlies is SEH-arts en jurist.

Ik volgde het protocol!

Een kijk op de waargebeurde casus waarbij een ambulanceverpleegkundige voor de tuchtcommissie wordt gedaagd na het volgen van alle protocollen. Wat doet het langlopende proces met iemand. Wat zeggen de getuigen, de opgeroepen experts en wat zijn de juridische consequenties. Hoe dun is de lijn waar wij met elkaar op werken?
11:40 - 12:20Zaal D
Dr. Michiel Blans

Allemaal aan de echo…!

De echo is de stethoscoop van de toekomst.
12:20 - 13:20

Lunch pauze

13:20 - 14:00ZAAL A
Dr. Ellen Bosnak

Direct na afstuderen eerst 3 jaar werkzaam als psychiater aan het Queen Elizabeth Central Hospital en de College of Medicine in Blantyre, Malawi in Zuidoost Afrika. Na terugkeer in Nederland werkzaam op consultatieve psychiatrie in het Amsterdam UMC met veel onderwijs-gerelateerde neventaken.

De weg kwijt? Patiënt en hulpverlener in de acute psychiatrie

Terwijl psychiatrisch Nederland zich verzet tegen de publieke en politieke opinie dat “verwarde personen” meestal opgevangen zouden moeten worden in de acute psychiatrie, worden er maatregelen genomen die het soms ingewikkeld maken om juiste keuzes te maken rond acute psychiatrische zorg. Er lijkt een groeiende tendens te bestaan dat mensen met steeds meer vormen van afwijkend gedrag worden gezien als gevaarlijk voor de samenleving. Toch is er besloten dat de meeste psychiatrische bedden gesloten moet worden en zoveel mogelijk psychiatrische hulp ambulant moet plaatsvinden en is dit nu ook verankerd in de nieuwe wetgeving rond verplichte zorg en dwang.
13:20 - 14:00Zaal B
Eva Schaffrath

Sedatie bij kinderen

14:05 - 14:45ZAAL A
Frank van de Goot

Forensisch Patholoog

Forensisch onderzoek op de Spoedeisende Hulp

14:05 - 14:45Zaal B
Dr. Dinis Dos Reis Miranda

Anesthesioloog-Intensivist / MMT-arts

Prehospitale behandeling met ECMO

In 2010 is de eerste volwassen patiënt tijdens reanimatie behandeld met Extra-Corporele CardioPulmonale Resuscitatie (ECPR). Vanaf 1 september 2020 wordt het MMT standaard opgeroepen bij een OHCA met een leeftijd <50 jaar, vanaf januari 2022 wordt daadwerkelijk ECMO ingezet. Het trainingsprogramma heeft zich inmiddels bewezen. Wat heeft er in die tussentijd allemaal plaatsgevonden en wat kunnen wij allemaal nog verwachten.
14:05 - 14:45ZAAL C
Drs. Bert Dercksen

Urgentie anesthesioloog/MMT-arts, Medisch Manager Ambulancezorg, lid Landelijk Protocol Ambulancezorg commissie.

Het SPART model, ziekte scripts en systeemdenken: wat hebben die zaken te maken met het nieuwe Landelijk Protocol Ambulancezorg?

Het Landelijk Protocol Ambulancezorg wordt regelmatig vernieuwd op basis van nieuwe medische inzichten of veranderende behoeften van het werkveld. De maatschappij verandert en daarmee het zorglandschap. Dit heeft de laatste decennia ervoor gezorgd dat meer, maar vooral ook andersoortige zorgvragen terecht komen bij ambulancezorgprofessionals. Uit veldraadplegingen blijkt dat ambulancezorgprofessionals dergelijke zorgvragen nu en dan lastig vinden en dat er bij velen van hen behoefte is ontstaan aan ondersteuning in de afhandeling ervan. Met de ontwikkeling van het SPART model hebben we het ambulancezorgproces in kaart gebracht en hebben we inzicht gekregen in de knelpunten van een hulpverlening. Het model biedt een kapstok om ondersteuning bij het klinisch redeneren aan op te hangen.
14:50 - 15:40ZAAL A

Afsluiting

Met o.a. Stef Bouman en Ruben Verlangen over stress en prestatie, een haat-liefde relatie?! Wat is de invloed van stress op de prestaties die geleverd dienen te worden tijdens de zorg voor een acuut zieke patiënt? Op actieve wijze worden de deelnemers bekend met de invloed van stress en hoe hiermee kan worden omgegaan.
15:40

Afsluitende borrel en gezelligheid

Congrescommissie

Acute zorg congres 2021

 • Augusteijn

  Claudia

  Augusteijn

  Scholing & Event Manager / Congres coördinator Emergency Medical School B.V.

 • Soer

  Ramón

  Soer

  Operationeel manager CCU/EHH en research cardiologie, Reanimatiecoördinator, Deventer Ziekenhuis

 • Verhalle

  Ruud

  Verhalle

  MSc. - Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, RAV Brabant MWN, AZN Landelijk Protocol Ambulancezorg namens V&VN

 • van Litsenburg

  Ronald

  van Litsenburg

  Directeur Dutch Safety Group B.V., Ambulanceverpleegkundige RAV Midden-Brabant, ALS Instructeur NRR/ERC

 • Schepens

  Ellen

  Schepens

  Bachelor Medisch Hulpverlener Spoedeisende Hulp LUMC

 • Eikendal

  Ties

  Eikendal

  Drs. - SEH-arts KNMG Radboud UMC, Voorzitter NVSHA, Medisch adviseur RAV Gelderland

 • Waalewijn

  Reinier

  Waalewijn

  Dr. - Acute cardiologie Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn, lid wetenschappelijke raad van de NRR

 • Bouman

  Stef

  Bouman

  Msc. - Arts-assistent IC Amphia ziekenhuis Breda, (P)BLS en ALS Instructeur

 • Edwards

  Michael

  Edwards

  Prof. Dr. - Traumachirurg Radboud UMC, Voorzitter OTC Nederland, Voorzitter DSATC Nederland

 • Franssen

  Remco

  Franssen

  Dr. - Internist acute interne en ouderengeneeskunde Amsterdam UMC, locatie AMC, Onderwijs coördinator

 • Brand

  Rianne

  Brand

  Arts-assistent Intensive Care HMC

Sprekers en presentatoren

Acute zorg congres 2021

 • Viersen

  Victor

  Viersen

  Drs. - Anesthesiologist, Resuscitationist and HEMS doctor (MMT-arts) at lifeliner.

 • Schetters

  Peer

  Schetters

  Ambulanceverpleegkundige/ Verpleegkundig specialist acute zorg

 • Dercksen

  Bert

  Dercksen

  UMCG Ambulancezorg, Emergency Anesthesiologist/ HEMS physician

 • van Steijn

  Judith

  van Steijn

  SEH verpleegkundige HagaZiekenhuis, verpleegkundig docent/instructeur

 • Bosnak

  Ellen

  Bosnak

  Psychiater, Amsterdam UMC, locatie AMC

 • Bouman

  Stef

  Bouman

  Msc. - Arts-assistent IC Amphia ziekenhuis Breda, (P)BLS en ALS Instructeur

 • Snelleman

  Mike

  Snelleman

  CCU Verpleegkundige, reanimatie instructeur en CRM specialist

 • Melkert

  Karianne

  Melkert

  Verpleegkundig specialist bij SEH/ geriatrie AMC - Academisch Medisch Centrum. ALS, ILS en GIC instructeur

 • Verbeek

  René

  Verbeek

  Dr. - SEH-arts KNMG; EBCEM, Nij-Smellinghe Ziekenhuis Drachten, Instructeur Acute Geneeskunde

 • Doorn

  Silvie

  Doorn

  Msc. - Verpleegkundig Specialist Acute Zorg RAV Brabant MWN

 • Brouwer

  Marc

  Brouwer

  Cardioloog bij het Radboud UMC

Bekijk de aftermovie

Acute zorg congres 2019

Congres Tickets

Flexibele prijzen zonder verrassingen

Hot!

Regular ticket

195
 • Kortingsprijs geldig tot en met 30 juni 2021
 • Incl. Koffie, thee & fris
 • Gratis parkeren
 • Incl. Lunch
 • Incl. Borrel & hapjes
 • Alle sessies en workshops
 • Accreditatie
Bestel ticket
VOLTIJD!

Studenten ticket

95
 • Kortingsprijs tot en met 31 juli 2021
 • Incl. Koffie, thee & fris
 • Gratis parkeren
 • Incl. Lunch
 • Incl. Borrel & hapjes
 • Alle sessies en workshops
 • Alleen voor VOLTIJD studenten. Stuur bewijs van inschrijving naar congres@emschool.nl.
Bestel ticket

De regular tickets met korting zijn beschikbaar tot en met 30 juni 2021. Meer informatie? Neem contact op met onze congres organisatie

Laatste nieuws

Partners & Sponsoren

Hartelijk dank aan onze partners en sponsoren! Zonder jullie geen congres!

Partners & Sponsoren

Hartelijk dank aan onze partners en sponsoren! Zonder jullie geen congres!

Logo_en_payoff_Schola_Medica_CMYK

Congres locatie

Wij zien u graag

Congrescentrum 1931 is centraal gelegen en vanaf Utrecht binnen drie kwartier bereikbaar. Ook ligt het op slechts één uur rijden vanaf Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Venlo en Antwerpen. Met ruim 1000 parkeerplaatsen voor de deur beschikt 1931 over uitstekende parkeergelegenheid. 1931 is ook met het Openbaar Vervoer goed te bereiken Vanaf Centraal Station 's-Hertogenbosch is het slechts 10 minuten lopen.

Routebeschrijving

Voer uw vertrekpunt in om de routebeschrijving op te vragen

Vertrek vanaf

Destination To

Locatie

1931 Congrescentrum Brabanthallen

Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ‘s-Hertogenbosch Telefoonnummer: 088-9000333 www.1931.nl

Met de trein

Vanaf Centraal Station ‘s-Hertogenbosch is het slechts 10 minuten lopen.

Parking

Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Parkeren is gratis.

Hotelaccommodatie

Het is mogelijk om bij ons hotelovernachtingen te reserveren. Stuur ons een aanvraag.

Contact met Emergency Medical School

Wij staan altijd klaar voor al uw vragen. Mail naar congres@emschool.nl of bereik ons tijdens kantooruren op 0413-265115.

 • Loopkantstraat 2-E
 • 5405 NB UDEN
 • KvK-nummer: 65733835
 • BTW-nummer: NL856236305B01

Join Our Community

Voel je vrij om je aan te melden voor onze sociale media kanalen

0