Acute Zorg Congres - 2de editie

Emergency Medical School

24 september 2021, Congrescentrum Brabanthallen 1931, 's-Hertogenbosch, Nederland

Acute Zorg Congres 2021

Hét Spoedeisende Hulp congres voor artsen, verpleegkundigen, medische hulpverleners, toekomstige medische professionals en ketenpartners in zowel de klinische als preklinische sector.

Let the countdown begin...

Bent u er 24 september 2021 ook bij?

Na een succesvolle eerste editie komt het Acute Zorg Congres in 2021 terug met een tweede editie! Wij stellen opnieuw een boeiend en leerzaam programma voor u samen met een breed scala aan onderwerpen. Tussendoor en na afloop van het programma kunt u genieten van fijne hapjes en drankjes. Een perfecte dag om in goede ambiance te spreken met collega’s uit het vakgebied. Daar kunt u op rekenen!

Voor wie is het Acute Zorg Congres bedoeld?

Ons programma is gericht op artsen, verpleegkundigen, specialisten, ambulanceverpleegkundigen, medische hulpverleners en studenten Geneeskunde, Bachelor Medische Hulpverlening & Verpleegkunde.

Prijzen

Kosten inschrijving: €245

Studenten
Kosten inschrijving studenten tot en met 31 augustus 2021: €125 in plaats van €245
Kosten inschrijving studenten vanaf 1 september 2021: €145 in plaats van €245

Betaling
Op rekening. Wij versturen een factuur.
Direct door middel van IDEAL.

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering voor 1 juli 2021 vindt restitutie plaats onder aftrek van €35 administratiekosten. Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats.

Accreditatie Acute Zorg Congres 2021

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) – 5 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) – 5 punten
 • Nederlandse Vereniging Bachelor Medische Hulpverleners (NVBMH) – 5 punten
 • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) – In aanvraag
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistents (NAPA) – In aanvraag

Nationale en internationale sprekers

Tal van onderwerpen, sessies en workshops

Fijne netwerkomgeving

Centrale locatie in 's-Hertogenbosch

Goed bereikbaar

Gratis parkeren

Voldoende parkeergelegenheid

Bestel nu uw ticket. Bezoek ons congres in ‘s-Hertogenbosch op 24 september 2021 en maak deel uit van ons avontuur.

Programma

08:30 - 08:50

Ontvangst en registratie

08:55 - 09:10ZAAL B

Welkom

09:10 - 09:40ZAAL B
Dr. Peter de Jager

Opening

Lessons learned... Covid19
09:45 - 10:25Zaal A
Judith van Steijn

SEH Verpleegkundige en Instructeur / docente, al meer dan 12 jaar lid van de pijnwerkgroep van de kinder-SEH.

Neeeee, het doet echt geen pijn!

De kracht van taal als pijnbestrijding bij kinderen en volwassenen. Hoe taalgebruik, attitude en simpele afleidingstechnieken de werking van medicatie versterken.
09:45 - 10:25ZAAL B
Drs. Maarten Vrouwenvelder

Medisch-Adviseur Defensie Geneeskundige Organisatie, AIOS M&G

Waar je als zorgverlener wil, maar niet kan zijn.

Acute zorg door de NSOCM in conflictgebieden. Defensie levert zorg onder moeilijke omstandigheden, in afgelegen gebieden en soms op locaties waar het onmogelijk wordt reguliere zorgverlening tijdig in te schakelen.  Naast reguliere zorgverleners leidt defensie ook zijn eigen “neventakers” op, zij die primair “combattant” zijn, maar ook een geneeskundig taak vervullen. Graag neem ik je mee in het werk van een speciaal groep hierbinnen, de Medic binnen de Special operations Forces (SOF): De NATO Special Operations Combat Medic (NSOCM), hoe we hen opleiden en waarom wij hen hard nodig hebben.
09:45 - 10:25ZAAL C
MSc. Rudolf Tolsma

Prehospitale risicostratificatie bij pijn op de borst

De juiste zorg op de juiste plaats, maar hoe dan?! Iedere keer weer een uitdaging voor ambulancezorgprofessionals om bij patiënten met pijn op de borst het juiste zorgpad te kiezen. Het is bekend dat een groot aantal patiënten ondanks een laag risico op een acuut coronair syndroom op een SEH of EHH gepresenteerd worden. In de afgelopen jaren is het aantal onderzoeken in de ambulancezorg toegenomen, allemaal met als doel de zorg voor patiënten met thoracale pijnklachten te verbeteren en onnodige presentaties in het ziekenhuis te voorkomen. Kan de HEART score ons hierbij helpen en wat is de waarde van prehospitale bepaling van Troponine?
09:45 - 10:25ZAAL D
Mike Snelleman & Peer Schetters

Mike is CCU Verpleegkundige, Reanimatie-instructeur en CRM-Specialist. Peer is Ambulanceverpleegkundige, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, docent en instructeur.

Zo’n breed ECG, wat kun je er mee?

Het LBTB is een uitdagende geleidingsstoornis. Er zijn namelijk meer redenen om een verbreed complex op het ECG te zien. We zullen in deze presentatie kijken naar breed complex ECG’s en bespreken tools om onderscheid te maken tussen verschillende oorzaken voor een breed complex ECG. Vervolgens bespreken we het LBTB al dan niet in relatie tot het acuut coronair syndroom.
10:25 - 10:55

Koffie pauze

10:55 - 11:35Zaal A
MSc. Annika Bessems

Orthopedagoog / Gedragswetenschapper, ruim 20 jaar werkzaam in de zorg. Verbonden als medewerker kennis en innovatie aan XONAR.

Kliniek, strand of bos?

De geur van verse appeltaart, gemaaid gras, een lavendel veld in Frankrijk , een dennenbos, een zilte zeelucht, een bos rozen en pas gewassen beddengoed, zo lekker! Iedereen heeft wel eens gehoord van aromatherapie, maar niet iedereen weet wat aromatherapie ECHT is. In vele landen wordt aromatherapie al ingezet in de medische sector, vooral in landen zoals Canada, Amerika, Japan, Zweden en China. Waarom doen wij dat nog niet? Het is vooral onze onwetendheid en het “imago” dat er is gecreëerd omtrent deze geuren die onze limbische systeem kunnen ondersteunen. Want de wetenschap / onderzoek is er al jaren. In deze lecture komt terug wat de ontwikkelingen zijn rondom aromatherapie en hoe essentiële oliën kunnen helpen om een patiënt minder stress te laten ervaren.
10:55 - 11:35Zaal B
Ruben Verlangen & MSc. Silvie Doorn

Ruben is Ambulanceverpleegkundige, docent, educator en lid wetenschappelijk raad van de NRR. Silvie is 20 jaar werkzaam in de acute zorg als IC-CCU en SEH Verpleegkundige. In 2015 overstap gemaakt naar ambulanceverpleegkundige en Verpleegkundig Specialist Acute Zorg en instructeur.

Ik ben er klaar mee, nu ben jij aan de beurt !

Presentatie (landelijk) stappenplan voor de overdracht van de reanimatie patiënt tussen de ambulance en de SEH-afdeling, mede ontwikkelt door gezamenlijke training in de keten van het Jeroen Bosch ziekenhuis en de RAV Brabant MWN. Tijdens de overdracht lopen vele processen door elkaar heen, waarbij vaak de continuïteit van de BLS en belangrijke overdrachtsinformatie verloren gaat. Door gebruik te maken van een stappenplan vindt de opvang op gestructureerde wijze plaats met verbetering van de kwaliteit en continuïteit in overname van deze patiëntencategorie.
10:55 - 11:35Zaal C
MD, MSc. Laura van Meenen

Na mijn studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, ben ik als arts-assistent niet in opleiding gaan werken bij de afdeling Neurologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Daarna ging ik werken als arts-onderzoeker, waarbij ik me focus op het verbeteren van pre- en interhospitale workflow bij herseninfarcten.

EEG voor prehospitale triage van patiënten met een herseninfarct (ELECTRA-STROKE)

Opzet en eerste resultaten van de ELECTRA-STROKE studie, waarin de diagnostische accuratesse van electro-encefalografie (EEG) als prehospitaal triage-instrument wordt onderzocht, voor het detecteren van patiënten met herseninfarcten die voor intra-arteriële trombectomie in aanmerking komen.
11:40 - 12:20ZAAL A
Dr. Artur Jaschke

Professor (Lector) Music-based Therapies and Interventions and Clinical Neuroscience of Music, onderzoeker klinische Neuromusicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op de afdeling Klinische Neuropsychologie.

Muziek, het beste medicijn?

De kracht van muziek voor de patiënt en de hulpverlener. Wat is muziek, en waarom is het uniek in het triggeren van onze emoties en bijdragen aan zorg, genezing en neurale ontwikkeling. De meeste mensen zouden zeggen dat ze graag naar (bepaalde soorten) muziek luisteren. Maar wat weten we eigenlijk over wat muziek met ons doet? In deze lezing zullen we ons richten op de invloed van muziek op het individu en kijken naar de effecten van muziek op onze hersenen. Welke invloed heeft muziek op ons? Wat doet het met onze gemoedstoestand en ons functioneren? En hoe beïnvloedt het mensen met bepaalde aandoeningen, zoals autisme, dementie of depressie? Kan muziek een positieve rol spelen bij het omgaan met deze aandoeningen?
11:40 - 12:20Zaal B
Dr. Eva Schaffrath

Kinderanesthesioloog

Sedatie bij kinderen, hoe organiseren we dit?

Medische zorg is nog al te vaak traumatisch. Moderne medische zorg is tot heel wat in staat! En toch blijkt ze voor kinderen niet altijd zorgzaam te zijn... Onderzoek leert dat veel kinderen ernstige stress ervaren wanneer ze met een naald worden geprikt. Ook bij andere verrichtingen (behandelen van letsels op de SEH, wondzorg na een operatie,...) ervaren kinderen nog veel onnodige pijn en angst. Bijna 80% van de kinderen met een chronische ziekte ontwikkelt angst voor een opname en medische handelingen. Deze angst is bijna altijd het gevolg van een eerdere traumatische ervaring in de zorg. Medische angst ondermijnt het vertrouwen, verergert pijn en stress en heeft een negatief effect op de genezing. De uitdaging is om de verschillende vormen van sedatie interdisciplinair op een veilige manier te organiseren.
11:40 - 12:20ZAAL C
Karianne Melkert

Verpleegkundig specialist SEH / Geriatrie

Is ze nu alweer hier met een val of een delier?

De acute geriatrische patiënt. De vraag van de patiënten verandert sneller dan de organisatie van deze zelfde zorg. Geriatrische patiënten presenteren zich steeds vaker op de spoedeisende hulp met een acute zorgvraag die niet perse spoedeisend is of niet herkend wordt als een spoedeisende zorgvraag. Deze aantallen zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Geriatrische patiënten vragen een andere benadering dan een vitale, oudere volwassene. Door gericht te kijken en diagnostiek in te zetten zullen we de werkelijke zorgvraag boven tafel krijgen. Op deze manier vergroten we de kans dat we voor een patiënt gericht beleid op stellen die het werkelijke antwoord is op de zorgvraag van de geriatrische patiënt.
11:40 - 12:20Zaal D
Dr. Michiel Blans

The Power of POCUS

Studies waarin het gebruik van POCUS leidt tot minder sterfte zijn er niet of nauwelijks. Toch zijn er meer dan voldoende andere data die het gebruik van POCUS in de acute geneeskunde ondersteunen. POCUS leidt tot betere diagnostiek en initiële behandeling. Tevens maakt het dokters zekerder van hun zaak en vindt je met POCUS levensbedreigende diagnoses die zonder gebruik van echografie zouden zijn gemist. Opleiden in POCUS kan efficiënt in termen van tijd en kennis opbrengst. POCUS = betere én veiligere zorg.
12:20 - 13:10

Lunch pauze

13:10 - 13:50ZAAL A
Dr. Ellen Bosnak

Direct na afstuderen eerst 3 jaar werkzaam als psychiater aan het Queen Elizabeth Central Hospital en de College of Medicine in Blantyre, Malawi in Zuidoost Afrika. Na terugkeer in Nederland werkzaam op consultatieve psychiatrie in het Amsterdam UMC met veel onderwijs-gerelateerde neventaken.

De weg kwijt? Patiënt en hulpverlener in de acute psychiatrie

Terwijl psychiatrisch Nederland zich verzet tegen de publieke en politieke opinie dat “verwarde personen” meestal opgevangen zouden moeten worden in de acute psychiatrie, worden er maatregelen genomen die het soms ingewikkeld maken om juiste keuzes te maken rond acute psychiatrische zorg. Er lijkt een groeiende tendens te bestaan dat mensen met steeds meer vormen van afwijkend gedrag worden gezien als gevaarlijk voor de samenleving. Toch is er besloten dat de meeste psychiatrische bedden gesloten moet worden en zoveel mogelijk psychiatrische hulp ambulant moet plaatsvinden en is dit nu ook verankerd in de nieuwe wetgeving rond verplichte zorg en dwang.
13:10 - 13:50ZAAL B
Dr. Taco Blokhuis

Een grote ramp in Nederland? Hoe staan wij er op?

De afgelopen jaren zijn in Nederland rustig geweest op het gebied van rampen, maar daarmee is de kans niet kleiner geworden, integendeel. In de jaren voor COVID werd de westerse wereld met enige regelmaat opgeschrikt door terroristische aanslagen. Terugkijken op die verschrikkelijke gebeurtenissen levert belangrijke informatie op voor degenen die zich met het voorbereiden op rampen bezighouden. Zijn wij voldoende voorbereid? Is een ramp echt zo anders dan een dag die wat drukker is dan anders? Aan de hand van evaluaties van de medische hulpverlening van aanslagen wordt hiernaar gekeken en worden deze en andere vragen beantwoord.
13:10 - 13:50Zaal C
MSc. Sophie van Doeveren en Drs. Ingrid Gerrits

Als elke seconde telt, welke gegevens missen we nog?

Het landelijke programma Met spoed beschikbaar zorgt voor versnelling in de realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Dit gebeurt onder meer met koploperprojecten, waarin coalities van zorgaanbieders in de acute zorgketen met hun ICT-leveranciers aan de slag om digitale gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts-huisartsenpost-ambulancevoorziening-afdeling SEH’ te realiseren. Tijdens deze sessie vertellen koplopers u over hun ervaringen met de realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Hoe pakken ze het aan? Wat levert het op voor zowel zorgprofessional als patiënt? Hoe ondersteunt de digitale gegevensuitwisseling het zorgproces en de samenwerking in de keten? Waar moet u aan denken (tijdens het realiseren van de digitale gegevensuitwisseling Laat u inspireren door andere zorgaanbieders en pluk de vruchten van hun ervaringen.
13:10 - 13:50Zaal D
Drs. Ronald de Groot

Patiënt chemisch besmet? Business as usual!

Uit meldingen aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) blijkt dat de bezorgdheid van hulpverleners in het ziekenhuis, over hun eigen veiligheid bij het behandelen van een chemisch besmette patiënt de laatste jaren toeneemt. Een overschatting van het risico om zelf ziek te worden door secundaire blootstelling kan leiden tot buitenproportionele maatregelen zoals evacuatie van de SEH. Uit een uitgebreide literatuurstudie blijkt dat het risico zeer beperkt is bij standaard beschermende maatregelen (waaronder handschoenen). In de zeldzame gevallen waarin secundaire toxiciteit optrad, waren de symptomen mild en reversibel van aard, ook in het geval van zeer gevaarlijke stoffen. Het beperkte risico van secundaire besmetting van de hulpverlener is geen reden om levensreddende zorg uit te stellen. Dit geldt ook als de bescherming nog niet direct optimaal is.
13:55 - 14:35Zaal B
Dr. Dinis Reis Miranda

Anesthesioloog-Intensivist / MMT-arts

Prehospitale behandeling met ECMO

In 2010 is de eerste volwassen patiënt tijdens reanimatie behandeld met Extra-Corporele CardioPulmonale Resuscitatie (ECPR). Vanaf 1 september 2020 wordt het MMT standaard opgeroepen bij een OHCA met een leeftijd <50 jaar, vanaf januari 2022 wordt daadwerkelijk ECMO ingezet. Het trainingsprogramma heeft zich inmiddels bewezen. Wat heeft er in die tussentijd allemaal plaatsgevonden en wat kunnen wij allemaal nog verwachten.
13:55 - 14:35ZAAL C
Drs. Bert Dercksen

Urgentie anesthesioloog/MMT-arts, Medisch Manager Ambulancezorg, lid Landelijk Protocol Ambulancezorg commissie.

Het SPART model, ziekte scripts en systeemdenken: wat hebben die zaken te maken met het nieuwe Landelijk Protocol Ambulancezorg?

Het Landelijk Protocol Ambulancezorg wordt regelmatig vernieuwd op basis van nieuwe medische inzichten of veranderende behoeften van het werkveld. De maatschappij verandert en daarmee het zorglandschap. Dit heeft de laatste decennia ervoor gezorgd dat meer, maar vooral ook andersoortige zorgvragen terecht komen bij ambulancezorgprofessionals. Uit veldraadplegingen blijkt dat ambulancezorgprofessionals dergelijke zorgvragen nu en dan lastig vinden en dat er bij velen van hen behoefte is ontstaan aan ondersteuning in de afhandeling ervan. Met de ontwikkeling van het SPART model hebben we het ambulancezorgproces in kaart gebracht en hebben we inzicht gekregen in de knelpunten van een hulpverlening. Het model biedt een kapstok om ondersteuning bij het klinisch redeneren aan op te hangen.
13:55 - 14:35Zaal D
Dr. Marc Brouwer

Cardioloog acute zorg en post-thoraxchirurgische ingrepen

Back to the future: triage en diagnose met een smart defibrillator?

Momenteel is het in de pre-hospitale fase lastig om te kiezen tussen ‘stay and play’ of ‘scoop and run’. Zo ook is het lastig om de triage te maken wie er nu wel of niet naar een dottercentrum moet of bijvoorbeeld een centrum met ECMO. Er zijn zelfs ontwikkelen voor pre-hospitale ECMO, maar wie vormen de doelgroep? Recente ontwikkelingen tonen aan dat het VF signaal tijdens de eerste reanimatieblokken informatie bevat over prognose, defibrillatie succes en de onderliggende oorzaak. Hoewel niet waarneembaar met het blote oog, is met behulp van artificial intelligence technieken heel veel te zeggen op basis van puur dit ene strookje VF. Deze lecture geeft een overzicht hoe de verbeterende kennis en kunde van vroeger, gecombineerd met de technieken van nu, de toekomst van reanimatiezorg kan optimaliseren.
14:35 - 14:55

Koffie pauze

14:55 - 15:45ZAAL B
Dr. Frank van de Goot

Forensisch Patholoog, oprichter Centrum voor Forensische Pathologie, bekend van grote publieke zaken en televisieprogramma 'Doden liegen niet'

Forensisch onderzoek op de Spoedeisende Hulp

14:55 - 15:45Zaal D
Drs. Xavier Moors & Marlies Morsink

Xavier is MMT Anesthesioloog. Marlies is SEH-arts en jurist.

Ik volgde het protocol!

Een kijk op de waargebeurde casus waarbij een ambulanceverpleegkundige voor de tuchtcommissie wordt gedaagd na het volgen van alle protocollen. Wat doet het langlopende proces met iemand. Wat zeggen de getuigen, de opgeroepen experts en wat zijn de juridische consequenties. Hoe dun is de lijn waar wij met elkaar op werken?
15:50 - 16:40ZAAL B

Afsluiting

Met o.a. Stef Bouman en Ruben Verlangen over stress en prestatie, een haat-liefde relatie?! Wat is de invloed van stress op de prestaties die geleverd dienen te worden tijdens de zorg voor een acuut zieke patiënt? Op actieve wijze worden de deelnemers bekend met de invloed van stress en hoe hiermee kan worden omgegaan.
16:40

Borrel

Congrescommissie

Acute Zorg Congres 2021

 • Augusteijn

  Claudia

  Augusteijn

  Scholing & Event Manager / Congres coördinator Emergency Medical School B.V.

 • Soer

  Ramón

  Soer

  Operationeel manager CCU/EHH, SEH en research cardiologie, Reanimatiecoördinator, Deventer Ziekenhuis

 • Verhalle

  Ruud

  Verhalle

  MSc. - Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, RAV Brabant MWN, AZN Landelijk Protocol Ambulancezorg namens V&VN

 • van Litsenburg

  Ronald

  van Litsenburg

  Directeur Dutch Safety Group B.V., Ambulanceverpleegkundige RAV Midden-Brabant, ALS Instructeur NRR/ERC

 • Schepens

  Ellen

  Schepens

  Medisch Hulpverlener Spoedeisende Hulp LUMC, Voorzitter NVBMH

 • Eikendal

  Ties

  Eikendal

  Drs. - SEH-arts KNMG Radboud UMC, Voorzitter NVSHA, Medisch adviseur RAV Gelderland

 • Waalewijn

  Reinier

  Waalewijn

  Dr. - Acute cardiologie Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn, lid wetenschappelijke raad van de NRR

 • Bouman

  Stef

  Bouman

  Dr. - AIOS Anesthesiologie

 • Edwards

  Michael

  Edwards

  Prof. Dr. - Traumachirurg Radboud UMC, Voorzitter OTC Nederland, Voorzitter DSATC Nederland

 • Franssen

  Remco

  Franssen

  Dr. - Internist acute interne en ouderengeneeskunde Amsterdam UMC, locatie AMC, Onderwijs coördinator

 • Brand

  Rianne

  Brand

  Arts-assistent Intensive Care HMC

Sprekers en presentatoren

Acute Zorg Congres 2021

 • Jaschke

  Artur

  Jaschke

  Dr. - Onderzoeker Klinische Neuromusicologie. Werkzaam bij ArtEZ, UMCG en VU Amsterdam

 • Dercksen

  Bert

  Dercksen

  Drs. - Anesthesioloog/MMT arts, Medisch Manager Ambulancezorg, LPA commissie

 • van Steijn

  Judith

  van Steijn

  SEH verpleegkundige HagaZiekenhuis, verpleegkundig docent/instructeur

 • van de Goot

  Frank

  van de Goot

  Dr. - Forensisch patholoog, oprichter Centrum voor Forensische Pathologie, TV 'Doden Liegen Niet'

 • Snelleman

  Mike

  Snelleman

  CCU Verpleegkundige, reanimatie instructeur en CRM specialist

 • Melkert

  Karianne

  Melkert

  Verpleegkundig specialist bij SEH/ geriatrie AmsterdamUMC, locatie AMC

 • Bosnak

  Ellen

  Bosnak

  Dr. - Psychiater, Amsterdam UMC, locatie AMC

 • Bouman

  Stef

  Bouman

  Dr. - AIOS Anesthesiologie

 • Doorn

  Silvie

  Doorn

  MSc. - Verpleegkundig Specialist Acute Zorg RAV Brabant MWN

 • Schetters

  Peer

  Schetters

  Ambulanceverpleegkundige/ Verpleegkundig specialist acute zorg

 • Brouwer

  Marc

  Brouwer

  Dr. - Cardioloog Radboud UMC

 • Bessems

  Annika

  Bessems

  MSc. - Orthopedagoog, Gedragswetenschapper

 • Vrouwenvelder

  Maarten

  Vrouwenvelder

  Drs. - Medisch-Adviseur Defensie Geneeskundige Organisatie

 • Verlangen

  Ruben

  Verlangen

  Ambulanceverpleegkundige, Docent, Educator en lid van de Wetenschappelijke Raad van de NRR

 • Moors

  Xavier

  Moors

  Drs. - (Kinder) Anesthesioloog, heli-MMT-arts, voorzitter SKH en MMA RAV Brabant MWN

 • Reis Miranda

  Dinis

  Reis Miranda

  Drs. - Anesthesioloog-Intensivist

 • de Groot

  Ronald

  de Groot

  Drs. - Toxicoloog (ERT) / stralingsbeschermingsdeskundige Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

 • Blans

  Michiel

  Blans

  Dr. - Internist-intensivist

 • Schaffrath

  Eva

  Schaffrath

  Dr. - Kinderanesthesioloog MUMC, Voorzitter educatie commissie SKA/NVA

 • de Jager

  Peter

  de Jager

  Dr. - Internist-intensivist

 • van Meenen

  Laura

  van Meenen

  MD, MSc - Arts-onderzoeker vasculaire neurologie

 • Blokhuis

  Taco

  Blokhuis

  Dr. - Traumachirurg

 • Tolsma

  Rudolf

  Tolsma

  MSc. – Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, Ambulance IJsselland

 • van Doeveren

  Sophie

  van Doeveren

  MSc. - Landelijke coördinator bij Met spoed beschikbaar

 • Gerrits

  Ingrid

  Gerrits

  Drs. - Huisarts

 • Morsink

  Marlies

  Morsink

  SEH-arts KNMG / Emergency Physician en Lid Bestuur Stafconvent

Bekijk de aftermovie

Acute Zorg Congres 2019

Congres tickets

Flexibele prijzen zonder verrassingen

Hot!

Regular ticket

245
 • Incl. Koffie, thee & fris
 • Gratis parkeren
 • Incl. Lunch
 • Incl. Borrel & hapjes
 • Alle sessies en workshops
 • Accreditatie
Bestel ticket
VOLTIJD!

Studenten ticket

125
 • Kortingsprijs geldig tot en met 31 augustus
 • Incl. Koffie, thee & fris
 • Gratis parkeren
 • Incl. Lunch
 • Incl. Borrel & hapjes
 • Alle sessies en workshops
 • Alleen voor VOLTIJD studenten. Stuur bewijs van inschrijving naar congres@emschool.nl.
Bestel ticket

Meer informatie over het congres? Neem contact op met onze congresorganisatie

Laatste nieuws

Partners en sponsoren

Hartelijk dank aan onze partners en sponsoren! Zonder jullie geen congres!

Partners & Sponsoren

Hartelijk dank aan onze partners en sponsoren! Zonder jullie geen congres!

Logo_en_payoff_Schola_Medica_CMYK

Congreslocatie

Wij zien u graag

Congrescentrum 1931 is centraal gelegen en vanaf Utrecht binnen drie kwartier bereikbaar. Ook ligt het op slechts één uur rijden vanaf Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Venlo en Antwerpen. Met ruim 1000 parkeerplaatsen voor de deur beschikt 1931 over uitstekende parkeergelegenheid. Ook met het openbaar vervoer is 1931 goed bereikbaar. Vanaf Centraal Station 's-Hertogenbosch is het slechts 10 minuten lopen.

Routebeschrijving

Voer uw vertrekpunt in om de routebeschrijving op te vragen.

Vertrek vanaf

Bestemming

Locatie

1931 Congrescentrum Brabanthallen

Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ‘s-Hertogenbosch Telefoonnummer: 088-9000333 www.1931.nl

Met de trein

Vanaf Centraal Station ‘s-Hertogenbosch is het slechts 10 minuten lopen.

Parking

Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Parkeren is gratis.

Hotelaccommodatie

Het is mogelijk om bij ons hotelovernachtingen te reserveren. Stuur ons een aanvraag.

Contact met Emergency Medical School

Wij staan altijd klaar voor al uw vragen. Mail naar congres@emschool.nl of bereik ons tijdens kantooruren op 0413-265115.

 • Loopkantstraat 2-E
 • 5405 NB UDEN
 • KvK-nummer: 65733835
 • BTW-nummer: NL856236305B01

Join Our Community

Voel u vrij om u aan te melden voor onze sociale media kanalen

0