Ik volgde het protocol!

Een kijk op de waargebeurde casus waarbij een ambulanceverpleegkundige voor de tuchtcommissie wordt gedaagd na het volgen van alle protocollen. Wat doet het langlopende proces met iemand. Wat zeggen de getuigen, de opgeroepen experts en wat zijn de juridische consequenties. Hoe dun is de lijn waar wij met elkaar op werken?
0