De weg kwijt? Patiënt en hulpverlener in de acute psychiatrie

Terwijl psychiatrisch Nederland zich verzet tegen de publieke en politieke opinie dat “verwarde personen” meestal opgevangen zouden moeten worden in de acute psychiatrie, worden er maatregelen genomen die het soms ingewikkeld maken om juiste keuzes te maken rond acute psychiatrische zorg. Er lijkt een groeiende tendens te bestaan dat mensen met steeds meer vormen van afwijkend gedrag worden gezien als gevaarlijk voor de samenleving. Toch is er besloten dat de meeste psychiatrische bedden gesloten moet worden en zoveel mogelijk psychiatrische hulp ambulant moet plaatsvinden en is dit nu ook verankerd in de nieuwe wetgeving rond verplichte zorg en dwang.
0