Back to the future: triage en diagnose met een smart defibrillator?

Momenteel is het in de pre-hospitale fase lastig om te kiezen tussen ‘stay and play’ of ‘scoop and run’. Zo ook is het lastig om de triage te maken wie er nu wel of niet naar een dottercentrum moet of bijvoorbeeld een centrum met ECMO. Er zijn zelfs ontwikkelen voor pre-hospitale ECMO, maar wie vormen de doelgroep? Recente ontwikkelingen tonen aan dat het VF signaal tijdens de eerste reanimatieblokken informatie bevat over prognose, defibrillatie succes en de onderliggende oorzaak. Hoewel niet waarneembaar met het blote oog, is met behulp van artificial intelligence technieken heel veel te zeggen op basis van puur dit ene strookje VF. Deze lecture geeft een overzicht hoe de verbeterende kennis en kunde van vroeger, gecombineerd met de technieken van nu, de toekomst van reanimatiezorg kan optimaliseren.
0