Prehospitale risicostratificatie bij pijn op de borst

De juiste zorg op de juiste plaats, maar hoe dan?! Iedere keer weer een uitdaging voor ambulancezorgprofessionals om bij patiënten met pijn op de borst het juiste zorgpad te kiezen. Het is bekend dat een groot aantal patiënten ondanks een laag risico op een acuut coronair syndroom op een SEH of EHH gepresenteerd worden. In de afgelopen jaren is het aantal onderzoeken in de ambulancezorg toegenomen, allemaal met als doel de zorg voor patiënten met thoracale pijnklachten te verbeteren en onnodige presentaties in het ziekenhuis te voorkomen. Kan de HEART score ons hierbij helpen en wat is de waarde van prehospitale bepaling van Troponine?
0