The Power of POCUS

Studies waarin het gebruik van POCUS leidt tot minder sterfte zijn er niet of nauwelijks. Toch zijn er meer dan voldoende andere data die het gebruik van POCUS in de acute geneeskunde ondersteunen. POCUS leidt tot betere diagnostiek en initiële behandeling. Tevens maakt het dokters zekerder van hun zaak en vindt je met POCUS levensbedreigende diagnoses die zonder gebruik van echografie zouden zijn gemist. Opleiden in POCUS kan efficiënt in termen van tijd en kennis opbrengst. POCUS = betere én veiligere zorg.
0