Het SPART model, ziekte scripts en systeemdenken: wat hebben die zaken te maken met het nieuwe Landelijk Protocol Ambulancezorg?

Het Landelijk Protocol Ambulancezorg wordt regelmatig vernieuwd op basis van nieuwe medische inzichten of veranderende behoeften van het werkveld. De maatschappij verandert en daarmee het zorglandschap. Dit heeft de laatste decennia ervoor gezorgd dat meer, maar vooral ook andersoortige zorgvragen terecht komen bij ambulancezorgprofessionals. Uit veldraadplegingen blijkt dat ambulancezorgprofessionals dergelijke zorgvragen nu en dan lastig vinden en dat er bij velen van hen behoefte is ontstaan aan ondersteuning in de afhandeling ervan. Met de ontwikkeling van het SPART model hebben we het ambulancezorgproces in kaart gebracht en hebben we inzicht gekregen in de knelpunten van een hulpverlening. Het model biedt een kapstok om ondersteuning bij het klinisch redeneren aan op te hangen.
0