Is ze nu alweer hier met een val of een delier?

De acute geriatrische patiënt. De vraag van de patiënten verandert sneller dan de organisatie van deze zelfde zorg. Geriatrische patiënten presenteren zich steeds vaker op de spoedeisende hulp met een acute zorgvraag die niet perse spoedeisend is of niet herkend wordt als een spoedeisende zorgvraag. Deze aantallen zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Geriatrische patiënten vragen een andere benadering dan een vitale, oudere volwassene. Door gericht te kijken en diagnostiek in te zetten zullen we de werkelijke zorgvraag boven tafel krijgen. Op deze manier vergroten we de kans dat we voor een patiënt gericht beleid op stellen die het werkelijke antwoord is op de zorgvraag van de geriatrische patiënt.
0