Spreker Stef Bouman

Trots op onze sprekers en onderwerpen van het Acute Zorg Congres. Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als wij over het programma van ons congres op 25 september 2020 te ‘s-Hertogenbosch. Bekijk ons congres op de website.

Stress en prestatie, een haat-liefde relatie?! Stef is Arts-Assistent Intensive Care in het Amphia Ziekenhuis te Breda en tevens ALS-instructeur en docent/instructeur (P)BLS/AED. Stef heeft onderzoek gedaan bij kinderanesthesiologie en MMT. En richt zich op teamwork en presteren onder stress. Wat is de invloed van stress op de prestaties die geleverd dienen te worden tijdens de zorg voor een acuut zieke patiënt? Of dit nu pre-hospitaal, op de SEH, IC, OK of reguliere verpleegafdeling is. Begrippen als cognitive load theory en cognitieve bandbreedte zullen tijdens deze workshop de revue passeren. Op actieve wijze worden de deelnemers bekend met de invloed van stress en hoe hiermee kan worden omgegaan.

Leave a reply

0